Resume
ALLY PETERSON
Promoters
Kuching, Sarawak
Maklumat Keseluruhan
Mudah bergaul dengan orang yang baru
Kemahiran
Juruwang
Penghibur acara
Maklumat Perhubungan